• ایران پنوماتیک نماینده انحصاری بیش از هفت برند از کشورهای اروپایی و آسیایی در ایران
  • ُSMC,PARKER,CDC,SHAKO,PTCO,NORGREN,ENERPAC,WAIRCM,CAMOZZI,LMC

محصولات

1/8"; 3/2 WAY MECHANICAL VALVES"

  • One valve is okay for N.O or N.C use.
  • 7 kinds of installation.
  • Panel bore size φ12.

301P patent number in China:ZL200530157285.1
301V patent number in China:ZL200530157282.8