• ایران پنوماتیک نماینده انحصاری بیش از هفت برند از کشورهای اروپایی و آسیایی در ایران
  • ُSMC,PARKER,CDC,SHAKO,PTCO,NORGREN,ENERPAC,WAIRCM,CAMOZZI,LMC

محصولات

EV-01 02 03 04

SILENCER-vibration type
Size:

Port size: PT1/8" PT1/4" PT3/8" PT1/2"