• ایران پنوماتیک نماینده انحصاری بیش از هفت برند از کشورهای اروپایی و آسیایی در ایران
  • ُSMC,PARKER,CDC,SHAKO,PTCO,NORGREN,ENERPAC,WAIRCM,CAMOZZI,LMC

محصولات

Q-01 02 03 04 06

QUICK EXHAUST VALVES1. Increase piston speed instantly.
2. The valve is able to install on cylinder portsSize:
Port size: 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"