• ایران پنوماتیک نماینده انحصاری بیش از هفت برند از کشورهای اروپایی و آسیایی در ایران
  • ُSMC,PARKER,CDC,SHAKO,PTCO,NORGREN,ENERPAC,WAIRCM,CAMOZZI,LMC

محصولات

C-01 02 03 04

CHECK VALVES1. Check ball mechanism allows fluid go through in one direction.Size:
Port size: 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"