• ایران پنوماتیک نماینده انحصاری بیش از هفت برند از کشورهای اروپایی و آسیایی در ایران
  • ُSMC,PARKER,CDC,SHAKO,PTCO,NORGREN,ENERPAC,WAIRCM,CAMOZZI,LMC

محصولات

SV-02 02 03 04

SPEED CONTROL VALVES (PRECISE TYPE)1. SV series valves provide the finest control of piston speed for cylinders.Size:

Port size: 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"